Hållbar förändringsledning

Hur möter du trycket från en omvärld i ständig förändring? Hur kan värderingar styra dig i ditt ledarskap och organisationen mot bättre resultat genom förändringsledning? Din inre kompass är ditt viktigaste verktyg och det här är utbildningen som visar vägen.

coachning270x160Du har hört det förr och du upplever det säkert varje dag i din roll som ledare: förändringar är den nya konstanten. I en organisationskultur som präglas av tillit, transparens, nyfikenhet och en vilja att anta utmaningar upplevs förändringar positivt – men en sådan kultur kommer inte av sig själv. Snarare tvärtom, eftersom förändring av naturen kan uppfattas som hot av våra hjärnor.

Det krävs en förståelse för våra egna värderingars samspel med organisationens värdegrund, mellan vårt sätt att visa värderingsstyrt ledarskap och andras vilja att följa i förändring och inte minst – en insikt om hur vi fungerar som människor i oss själva och i relation till varandra.

Men allt börjar med dig. I synnerhet om du är en ledare. Om du ska visa vägen kommer din inre kompass vara avgörande för dina vägval.

Hållbar förändringsledning gör dig bättre på att:

  • Förstå förändringsprocesser och yttre påverkan ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
  • Värdera situationer och fatta välgrundade beslut sprunget ur dina värderingar
  • Vara autentiskt och närvarande i ditt ledarskap
  • Kommunicera tydligt
  • Förstå ledaskapets kulturpåverkan i en organisation
  • Kartlägga och påverka kulturen i din organisation
  • Utöva förändringsledarskap baserat på tillit

IKM-loggaUtbildningen är ett samarbete med Joyful Group baserad på boken Den Inre Kompassens Makt av Morgan Borg, som hjälper dig hitta, förstå och träna upp din inre kompass för att utöva ett hållbart och värderingsstyrt förändringsledarskap. De företag som har en kultur där de humanistiska värdena finns representerade, har också ledare och medarbetare som lever i och med förändringar – och de är inte bara hållbara, de är framtidens vinnare.

Passar dig som

Ledare med eller utan chefskap. Ledningsgrupper och team. Lämplig som företagsintern utbildning.

Dokument

Kurslängd

3+3 dagar

Närmsta kursstarter

  • 12 Mar 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen

Pris

Utbildning: 37 200 kr
Logi: 10 600 kr
Priser exkl. moms
Boken Den Inre Kompassens Makt, ett kartläggningsverktyg samt två coachningsamtal ingår.
Boka
Din bokning. Markera startdatum för att se datumintervall
Gällöfsta Konferens Kungsängen (startdatum)

Du behöver Javascript aktiverat för att fylla i det här formuläret.Utbildning

Hållbar förändringsledning

Pris

Utbildning: 37 200 kr
Logi: 10 600 kr
Priser exkl. moms
Boken Den Inre Kompassens Makt, ett kartläggningsverktyg samt två coachningsamtal ingår.

Plats

Välj kurs

Datum

  • Del 1 (3 dagar)
  • Del 2 (3 dagar)

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.