Have a Nice Conflict

Have a Nice Conflict är en utbildning i konfliktkompetens för dig som vill lära dig att framgångsrikt förebygga och hantera konflikter, och för organisationer som har en önskan att öka och förbättra ett arbetsteams samarbetsförmåga.

Förmågan att kunna förutse, förebygga och hantera konflikter är en kompetens som leder till bättre fungerande samarbeten mellan människor i alla möjliga situationer, privat som professionellt. Att förbättra samarbetsförmågan är ett konkret sätt att förbättra resultat och lönsamhet.

Att förstå skillnaden mellan meningsskiljaktigheter och konflikter i sakfrågor – som faktiskt i många fall kan vara en tillgång i en organisation – och det som upplevs som ett hot mot vår självkänsla och därför skapar en personlig konflikt, är en av de grunderna för att vara konfliktkompetent.

Have a Nice Conflict är en utbildning för dig som;

  • vill kunna förutse och förebygga konflikter
  • vill förstå den verkliga skillnaden mellan oenighet och konflikt
  • vill öka din förmåga att hantera de konflikter som ändå uppstår
  • vill skapa lönsamma relationer
  • vill öka din självkännedom om hur du själv reagerar i personlig konflikt

Kurspedagogik

Utbildningen uppmuntrar till en enkel och öppen dialog mellan deltagarna, med mycket praktisk träning och exempel från den egna verkligheten. Det är stort fokus på deltagarens egna reaktioner under en konflikt och dess effekt på andra.
Deltagarna får med sig enkla verktyg/kunskaper som man kan börja använda direkt.

Have a Nice Conflict är ett ofarligt och konstruktivt sätt att träna och kompetensutveckla sig i praktiskt konflikthantering.

logoHave a Nice Conflict är ett utbildningsprogram framtaget av Personal Strengths Publishing. Programmet bygger på Teorin om Relationsmedvetenhet (RAT) av Dr Elias Porter. Personal Strenghts distribuerar och certifierar i kartläggnignsvertyget SDI, Strenght Deployment Inventory, som också används under utbildningen.

Passar dig som

Utbildningen är relevant för alla nivåer inom en organisation; chefer som medarbetare.

Dokument

Kurslängd

2 dagar

Pris

Utbildning 13 400 kr inklusive bok och SDI. Helpension 2 800 kr.
Priser exkl. moms

Din bokning. Markera startdatum för att se datumintervall
Gällöfsta Konferens Kungsängen (startdatum)

Du behöver Javascript aktiverat för att fylla i det här formuläret.Utbildning

Have a Nice Conflict

Pris

Utbildning 13 400 kr inklusive bok och SDI. Helpension 2 800 kr.
Priser exkl. moms

Plats

Välj kurs

Datum

  • Del 1 (2 dagar)

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.