Situationsanpassat Ledarskap

Finns det en speciell ledarstil som funkar i alla lägen? Eller påverkas vårt agerande av situationen vi befinner oss i? Om du vill bli en ledare som kan läsa av situationer och anpassa din ledarstil efter läget så ska du gå Situationsanpassat Ledarskap.

Som ledare ställs du inför situationer där medarbetare inte presterar som förväntat. Förstår medarbetaren kraven? Saknas viljan? Eller är det osäkerhet eller rentav bristande förmåga som ligger bakom? Orsakerna till det kan vara många och varierande, inte minst beroende på att vi är olika som människor.

CLS_CertificationBadge_BL_Trainer_200x200Situationsanpassat ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning som fokuserar sig just kring dessa frågor. Utbildningen är baserad på Paul Herseys ledarskaps- modell och det grundläggande synsättet är att leda genom att utveckla medarbetarnas kompetens och att bedöma en människa i en situation snarare än människan. Men för att kunna göra det måste du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den givna situationen och anpassa ditt sätt att leda, instruera och stödja individen

Utbildningen utvecklar dina förmågor att läsa av situationer, se medarbetares behov, förmåga och vilja i det aktuella läget och anpassa din ledarstil efter det.

Behöver du gå utbildningen på engelska?

I allt mer internationella och mångkulturella verksamheter ökar behovet av att möta medarbetare på engelska. Kanske är koncernspråket rentav engelska. Du som vill gå Situationsanpassat Ledarskap på engelska kan göra det hos oss. Vårens kursstart är den 24-25 maj 2018.

Passar dig som

Chefer ledare och projektledare som vill kunna möta individens behov vid varje tillfälle och med hjälp av olika ledarstilar få effektivare och nöjdare medarbetare.

Dokument

Kurslängd

2 dagar

Närmsta kursstarter

  • 24 Apr 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 4 Sep 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • 16 Oct 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen
  • Samtliga kurstillfällen

Pris

Utbildning: 14 900 kr
Kost & logi: 2 800 kr
Priser exkl. moms

Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.