UGL med Coachning

UGL med coachning är en kombination som hjälper dig att få ut det mesta möjliga av det du lärt dig. För vägen tar ju inte slut när internatet är över. Om du verkligen vill komma någonstans så börjar vägen redan före UGL och fortsätter efteråt i din vardag.

Allt ledarskap utgår från dig själv och genom att utveckla dig själv så kommer du att utveckla ditt ledarskap. Samtidigt påverkas du av omgivningen, den grupp och den organisation du verkar i.

Coachningens signum är att hjälpa dig hitta dina egna lösningar och frigöra din kraft att genomföra dem

Du går in i en UGL som den du är och kommer ut med nya insikter och intentioner. Du kommer ha påbörjat en egen utvecklingsplan – en färdväg över din framtid och hur du ska omsätta det du lärt dig på din hemmaplan, i ditt sammanhang. Genom coachning kan du hitta dina egna lösningar och frigöra kraft att genomföra dem.

Att ha en egen coach kan visa sig vara ovärderligt. Både för dig och för ditt företag. Det kan vara skillnaden mellan att åka vilse eller komma framåt.

Passar dig som

UGL Coachning kombinationen vänder sig till alla som vill ha de bästa förutsättningarna för att maximera effekten av UGL och omsätta kunskaperna i vardagen

Dokument

Kurslängd

UGL 5 dagar + 6 tillfällen individuell coachning á 1,5 timme dagar

Pris


Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.