Coronaviruset

Med anledning av coronavirusets spridning och utveckling i världen informerar vi om hur vi hanterar situationen i egenskap av utbildningsleverantör. Vi vill att våra kunder, kursdeltagare och medarbetare ska veta att vi gör det vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker utvecklings- och arbetsmiljö på våra utbildningar och uppdrag.

Från och med den 11 mars skickar vi information till de kursdeltagare som ska gå på utbildning hos oss de kommande veckorna om riktlinjer och vad som är viktigt att tänka på innan kursstart.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och den information, rekommendationer och direktiv som ges av Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Våra riktlinjer för att förebygga smittspridning

  • Undvika att skaka hand eller kramas när vi hälsar
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta /nysa i armvecket
  • Vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber

 

Våra riskreducerande åtgärder på Gällöfsta Konferens där våra internatutbildningar genomförs

  • Lunch och middag serveras på tallrik, ej buffé
  • Fika serveras separat till varje grupp
  • Ankomstfika serveras färdigpackad och inplastad
  • Informationsskyltar med hygienråd finns i anläggningens alla utrymmen
  • Utökad desinficering av handtag, receptionsdisk, toaletter och hotellrum
  • Som kursdeltagare på internatutbildning har du naturligtvis tillgång till din egen toalett på rummet

 

Med vänlig hälsning,
Lena Kardefelt
VD
Gällöfsta Perlan Ledarskap

 

 

 


Kommentera