Information gällande Coronaviruset

Gällöfsta Perlan Ledarskap och Gällöfsta Konferens följer kontinuerligt utvecklingen och de gällande rekommendationer samt riktlinjer som FHM och Regeringen utfärdar. Vårt mål är att erbjuda en utbildningsmiljö där du kan känna dig trygg och säker så att fokus hamnar på din utbildning och personliga utveckling. Vid minsta symptom på sjukdom ska du inte komma på utbildning, kontakta oss!

Vi känner ett stort ansvar och vet också att du som kursdeltagare kommer att ta ansvar för att minimera smittspridning under utbildningen. Till stor del handlar det om att vi har ett sunt förhållningssätt i relationen till varandra. Allt ifrån ”armlängds avstånd” till regelbunden handtvätt osv…

Här kan du ta del av vilka åtgärder vi vidtagit för göra det möjlig för dig att ta ansvar och få ut maximalt av utbildningen.

Våra riktlinjer för att förebygga smittspridning
• Undvika att skaka hand eller kramas när vi hälsar
• Tvätta händerna ofta
• Hosta /nysa i armvecket
• Kom ej till utbildningen vid minsta symptom på sjukdom
• Om du blir sjuk inför utbildningen får du utan kostnad boka in nytt kurstillfälle
• Försök att ta bilen eller bli skjutsad till utbildningen

Våra riskreducerande åtgärder på Gällöfsta Konferens

• Frukost, lunch och middag serveras på tallrik, ej buffé
• Fika serveras separat till varje grupp
• Ankomstfika serveras färdigpackad och inplastad
• Informationsskyltar med hygienråd finns i anläggningens alla utrymmen
• Utökad desinficering av handtag, receptionsdisk, toaletter och hotellrum
• Som kursdeltagare på internatutbildning har du naturligtvis tillgång till din egen toalett på rummet under hela vistelsen

Ombokning vid sjukdom
Vid ombokning av kurs på grund av sjukdom eller vård av anhörig som är sjuk kan detta göras kostnadsfritt fram till kursstart. Om kursen har fakturerats är beloppet innestående för nästa lämpliga kurstillfälle.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och den information, rekommendationer och direktiv som ges av Regeringen och Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


Vi hälsar dig varmt välkommen till oss för din utbildning!


Kommentera