Möt Sveriges Kvalitetskommun 2017

Helsingborg utnämndes till Sveriges Kvalitetskommun 2017. Välkommen på ett seminarium där du får träffa de högst ansvariga och höra hur de ser på ledarskapets betydelse.

Det är nog få både inom det offentliga och privata näringslivet som inte noterat att Helsingborgs stad gör någonting väldigt bra. Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsdirektör Palle Lundberg är drivande krafter i sina roller som högsta ansvariga för Helsingborgs stads utveckling.

Gällöfsta Perlan Ledarskap och Helsingborgs stad utformade gemensamt ett ledarskapsprogram som en del i visionsarbetet – ett obligatoriskt program som omfattar samtliga chefer i kommunen, på alla nivåer. Det har nu gått sex år och vi vill ge dig chansen att möta några av nyckelpersonerna bakom satsningen.

Vad ville Helsingborgs stad? Vilka utmaningar fanns? Hur samverkar struktur och kultur? Hur byggs broar mellan den politiska ledningen och den operativa? Hur tränar chefer på ledarskap i Helsingborg? Hur ser resultatet ut?

Välkommen till ett seminarium om “Ledarskap Helsingborg” där du möter kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, stadsdirektör Palle Lundberg och några av våra konsulter som genomför programmet. Vi bjuder på lite mingelfika efteråt.

Datum och tid: Fredag 9/3 15.00 – 17.00
Plats: Gällöfsta Perlan Ledarskap, Norrlandsgatan 18, 4 tr

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller! *Du får besked om platsen för seminariet i god tid före den 9/3. 

Seminarium Ledarskap Helsingborg 9/3 2018