Vad är klart ledarskap?

Välkommen till ett seminarium om ledarskap som skapar öppenhet, tydlighet och trygghet i relationerna. Lär dig mer om Klart Ledarskap och ställ dina frågor till våra handledare.

En stor del av våra liv som människor går åt till att försöka förstå varandra och hantera både sina egna och andras känslor. Som chef är du mitt i elden. Du har ambitionen att skapa tydlighet, ett öppet klimat med goda relationer och klar kommunikation.

Ändå är surdegar, missförstånd, sörja, otydlighet något som de flesta av oss upplevt på jobbet, krafter som motverkar samarbete och lärande. Men det går att påverka i en mycket bättre riktning!

Hjärnan behöver träning på exakt det den skall vara bra på. I Klart Ledarskap får du träna på att vara en klar och tydlig ledare. Du tränar på verkliga case, situationer som tar din energi och som du önskar komma vidare med. Du får direkt återkoppling på hur du har lyckats genom feedback från de du har tränat på. För att ytterligare stärka lärandet utifrån hjärnans principer får du även träna på att coacha andra som agerar som klara och tydliga ledare. Klart Ledarskap ger dig konkreta verktyg att leda, både dig själv och andra, och inte minst, skapa ett bra relations- och lärandeklimatet i din organisation.

Välkommen till ett seminarium där du möter våra handledare Johan Ljunggren och Gunnar Thim. De berättar mer om Klart Ledarskap , du kan ställa alla dina frågor och vi bjuder på kaffe och smörgås.

Datum och tid: 12 oktober 08.00-09.00
Plats: Norrlandsgatan 18, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Seminarium Klart Ledarskap 12/10 2017