Fyra viktiga funktioner som skapar toppresterande team

Fyra viktiga funktioner som skapar toppresterande team
juli 6, 2022 noego

Vill du skapa ett högpresterande team? För att lyckas behöver du en grupp som fungerar effektivt. En förutsättning för det är att öka kunskapen om gruppens olika funktioner. Gruppmedlemmarna behöver ha en mix av egenskaper, som att vara målinriktade, ifrågasättande och samtidigt acceptera beslut som fattas av gruppen.

Här är fyra huvudsakliga funktioner som är viktiga för att en grupp ska kunna fungera på ett bra sätt:

  • Kontroll – att ha handlingskraft och fokusera på att gruppen löser sin uppgift.
  • Omsorg – att utföra omhändertagande funktioner.
  • Opposition – att ifrågasatta beslut som fattas av gruppen.
  • Beroende – att kunna acceptera beslut som fattas av gruppen.

Det av stor vikt att enskilda gruppmedlemmar flyttar sig mellan olika funktioner. Det kan till exempel ske genom att någon med anledning av en kritisk sluttid för ett projekt med hjälp av auktoritet driver på gruppens arbete hårt (kontroll) för att i direkt anslutning försäkra sig om att alla ”hänger med” och inte upplever kraven som övermäktiga (omsorg).