Britt Gundhammar

Britt Gundhammar

Organisationskonsult

Med lång erfarenhet som senior managementkonsult samt 20 års erfarenhet som linjechef i många olika befattningar inom ekonomi, affärs- och verksamhetsutveckling och marknad & försäljning, har Britt stor erfarenhet av att leda organisationer i förändring både som ledare och som konsult. Denna erfarenhet kombinerar Britt i sina uppdrag inom strategi, affärsutveckling och organisationsförändring samt i utveckling av ledningsgrupper och individuell handledning av ledare.