Liene Leimanis Bartlett

Liene Leimanis Bartlett

Organisationskonsult

Efter akademiska studier i London inom antropologi och kommunikation började Liene arbeta som processkonsult. Som processkonsult faciliterar och designar hon utbildningsprogram i bl.a. förtydligande av mål och visioner samt kring implementering av nya strategier och förändringsprojekt. Efter att hon återvände till Sverige har Liene arbetat med studentgrupper och stöttat förändrings- och utvecklingsprocesser med fokus på bra uppstart- och avslut, feedback, grupputveckling och ökad effektivitet. Liene är certifierad UGL- handledare i både svenska och engelska.