Pär Bergdahl

Pär Bergdahl

Organisationskonsult

Har lång erfarenhet av ledarutveckling och teamaktiviter från försvarsmakten. Har omfattande chefserfarenhet från sin tid som officer. Jobbar främst med företagsinriktade chefsutvecklingsprogram för 1.a och 2.a linjens chefer, och med coaching både för enskild eller grupp. Specialkompetens inom krisstöd som samtalsledare (debriefing) och krisplanering för företag och organisationer.

  • 070-623 37 70