Patrik Norrbin

Patrik Norrbin

Organisationskonsult

Med över 20 års erfarenhet av uppdrag som chef och ledare inom såväl Polisen som Säkerhetspolisen har Patrik skaffat sig omfattande erfarenhet av ledarskap och arbete i ledningsgrupp för verksamheter som till sin natur är oerhört komplexa och krävande. Patrik, som också är certifierad UGL- och UL-handledare, arbetar brett med både vår utbildningsverksamhet och vår företagsinterna utvecklingsverksamhet. Typiska uppdrag för Patrik är ledarutveckling, team- och ledningsgruppsutveckling, förändringsledning och organisationsutveckling.