FUGL – Fördjupning UGL

Vill du har mer av UGL? Vill du nå en ännu djupare förståelse om dig själv, ledarrollen och hur du påverkar och påverkas i grupp? Då ska du gå FUGL hos oss.

UGL är Sveriges mesta utbildning i ledarskap – en unik resa i självinsikt, relationer och grupprocesser som tusentals ledare gjort tillsammans med oss sedan vi startade för snart fem decennier sedan.

För många är UGL en game changer, för de allra flesta en ögonöppnare och många skulle vilja ha ännu mer och gå på djupet. Därför är vi glada att i samarbete med Försvarshögskolan återigen kunna erbjuda FUGL hos oss!

Vad innehåller FUGL?

Precis som UGL är FUGL upplevelsebaserad och går djupare med fokus på dig och grupprocesser under totalt 10 dagar. Den övergripande målsättningen med FUGL är att ge dig verktyg till ett trovärdigt ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga, samt att öka din förmåga att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär – inte minst när det handlar om dina egna och andras känslor. En viktig utgångspunkt är Självledarskapet, som handlar om att kunna påverka, styra och utveckla sig själv i förhållande till ett önskat mål.

Utbildningen ger även verktyg att utveckla grupper att bli mera produktiva och med större grad av samhörighet mellan medlemmarna i gruppen.

Utbildningens olika delmål är:

  • Ökad självkännedom
  • Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av varandra
  • Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte.
  • Ökad förmåga att hantera processer och relationer
  • Fördjupad kunskap om ledarskap och förmåga att tillämpa detta inom en gruppdynamisk ram
  • Reflektion över värderingars inverkan på individ och grupp samt ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar

En ledarutbildning
FUGL är en ledarutbildning som passar alla som gått UGL och som vill lära sig mer. Utbildningen är även obligatorisk för den som vill utbilda sig till UGL-handledare.

Passar dig som

Alla ledare, chefer och medarbetare som gått UGL (genomförd UGL är ett krav) och som vill fördjupa sina kunskaper.

Dokument

Kurslängd

5+5 dagar

Närmsta kursstarter

  • 3 Dec 2018 – Gällöfsta Konferens Kungsängen Fullbokad
  • 4 Mar 2019 – Gällöfsta Konferens Kungsängen

Pris

Utbildning: 41 000kr
Kost & logi: 20 400kr
Priser exkl. moms
Boka

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy