Leda på distans

Hur möter du utmaningarna som det innebär att leda på distans? Hur byggs relationer, tillit och samverkan trots ett fysiskt och/eller kulturellt avstånd mellan individerna i gruppen?

Leda på distans är en utbildning i att öka din medvetenhet om dig själv som ledare och utveckla hur du leder på distans.

Tekniken har gett oss möjligheter att kommunicera på nya sätt och gjort världen mindre. Samtidigt ställs många aspekter av ledarskapet på sin spets när vi allt oftare jobbar på distans. Trots att vi gärna tar del av teknikutvecklingens alla fördelar, så är vi människor som behöver känna oss sedda, hörda och bekräftade. Brist på direktkontakt kan skapa känslor av isolering och utanförskap, känslor vi inte förknippar med effektiv samverkan mellan individer i en grupp.

Och känslor av utanförskap behöver inte alltid bara handla om fysiskt distans, det kan uppstå ur kulturella skillnader.

Leda på distans är en utbildning som fokuserar just på utmaningarna som följer med det fysiska och/eller kulturella avståndet. Hur kan du leda? Hur byggs relationer, tillit och samverkan mellan individer trots distans?

Passar dig som

Ledare för team eller grupper som arbetar på olika kontor i samma land eller i andra länder. Programmet kan med fördel även anpassas för hela distansteam som vill öka sin effektivitet.

Dokument

Kurslängd

3 dagar

Pris

Utbildning: 18 600 kr
Kost & logi: 5 200 kr
Priser exkl. moms

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy