Personlig utveckling i grupp

Möt dig själv tillsammans med andra i personlig utveckling i grupp! Vad händer med mig i en grupp? Hur påverkas och påverkar jag?

Dags att friska upp minnen från UGL och jobba med din personliga utveckling och fördjupa dina kunskaper om grupputveckling? Vad är dina styrkor och vad behöver du utveckla? Hur kan jag utforma en personlig handlingsplan?

Det här är utbildningen för dig. Det spelar igen roll om du gick UGL nyligen eller för länge sedan. Däremot är det ett förkunskapskrav att du gjort det.

För dig som gått UGL och vill fördjupa dina kunskaper

Utbildningen sätter ett stort fokus på dig själv och fördjupar dina kunskaper om grupprocesser. Du får ökad självinsikt om dina styrkor, vad du behöver utveckla och din roll i gruppsammanhang genom feedback, reflektioner och självinsiktsinstrument. Du får även fördjupad processmedvetenhet genom att träna att analysera, förstå och hantera grupprocesser.

Utbildningen är naturligtvis upplevelsebaserad och gruppdynamisk.

Passar dig som

Alla som gått UGL, oavsett när.

Dokument

Kurslängd

4 dagar

Pris

Utbildning: 25 300 kr
Kost & logi: 7 580 kr
Priser exkl. moms

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy