Hållbarhet

Gällöfsta Perlan Ledarskap får utmärkelse från EcoVadis för framgångsrikt hållbarhetsarbete

För oss på Gällöfsta Perlan Ledarskap är hållbarhet och socialt ansvar en viktig del av företagskulturen. Därför är vi stolta över utmärkelsen vi fått för vårt hållbarhetsarbete, i det oberoende analysföretaget EcoVadis årliga internationella rankning.

EcoVadis är världsledande i att utvärdera företags arbete med miljöfrågor och socialt ansvar i syfte att öka medvetenheten och driva förbättringar inom hållbarhet. Bedömningarna bygger på kriterier inom miljö, etik, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och hållbara inköpsprocesser.

Experterna på EcoVadis utvärderar årligen över 130 000 företag från mer än 180 länder och 220 branscher. Metoden bygger på internationellt antagna principer för redovisning av hållbarhet som Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

Av alla de företag som utvärderats under det senaste året placerar EcoVadis oss bland de ledande 15 procenten, vilket ger oss utmärkelsen EcoVadis Silver. Det är en bekräftelse på vårt stora engagemang och framgångsrika arbete med hållbarhetsfrågor.