Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vår mission är att utveckla organisationer och ledarskap som får människor att växa och skapa resultat tillsammans. I partnerskap med våra kunder hjälper vi organisationer att förverkliga sin strategi, leda förändring och utveckla den kultur, värdegrund och ledarskap man vill ha.

Våra processkonsulter  bidrar till er utveckling genom att skapa dialog och involvering i organisationen. Vi följer, utmanar och speglar er. Vi tydliggör ledarskapet, bidrar med teoretisk förankring och erfarenhet samt synliggör och stärker det som fungerar bra. Vi hjälper er att hantera motstånd och skav.

Vi utgår från er grund – strategi, styrdokument, värdegrund, ledarfilosofi. Eller så hjälper vi er att skapa grunden och riktningen.

Gällöfsta Perlan Ledarskap genomför utvecklingsinsatser inom:

  • Utveckling av organisationskultur och värderingar
  • Ledningsgrupps- och teamutveckling
  • Konflikthantering
  • Interna ledarskaps- och medarbetarutbildningar
  • Chefs- och medarbetarcoachning, handledning, både individuellt och i grupp.

Bäst effekt i ett förändringsarbete får man genom att arbeta på flera nivåer parallellt i en process över tid.

Vill du att vi hör av oss till dig, fyll i formuläret nedan.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.