Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vår mission är att utveckla organisationer och ledarskap som får människor att växa och skapa resultat tillsammans. Vi hjälper organisationer att att förverkliga strategi, leda förändring och utveckla kultur, värdegrund och ledarskap.

Gemensamt utgår vi från er grund – strategi, styrdokument, värdegrund och ledarfilosofi. Våra konsulter bidrar till er utveckling genom att skapa dialog och involvering i organisationen. Vi följer, utmanar och speglar er. Med stor erfarenhet och teoretisk förankring tydliggör vi ledarskapet samt synliggör och stärker det välfungerande.

Gällöfsta Perlan Ledarskap genomför utvecklingsinsatser inom:

  • Utveckling av organisationskultur och värdegrund
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling och konflikthantering
  • Interna ledarskaps- och medarbetarprogram
  • Chefshandledning i grupp
  • Individuell coaching och handledning

Bäst effekt i ett förändringsarbete får man genom att arbeta på flera nivåer parallellt i en process över tid.

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Vill du att vi hör av oss till dig, fyll i formuläret nedan.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.