Om oss

Gällöfsta Perlan Ledarskap utvecklar organisationer och ledarskap där människor får växa och skapa resultat tillsammans.

I partnerskap med våra kunder hjälper vi organisationer att utveckla sin kultur, sitt ledarskap och medarbetarskap. Vår ambition är att bidra till livskraftiga organisationer och människor i en hållbar komplex värld.

Gällöfsta Perlan Ledarskap genomför insatser över hela fältet av ledar- och organisationsutveckling. Våra huvudområden är:

  • Utveckling av organisationskultur och värderingar
  • Ledningsgrupps-och teamutveckling
  • Öppna och företagsinterna ledarskapsutbildningar
  • Chefs- och medarbetarcoachning/handledning, individuellt och i grupp

Konsultnätverket

Gällöfsta Perlan Ledarskap verkar ut mot kund i tätt samarbete med ett konsultnätverk. Gällöfsta Perlan Ledarskaps konsulter har grundexamen inom olika områden, t ex socionom, personalvetare eller beteendevetenskap och fortbildningar inom olika områden såsom UGL-handledare, coachutbildning, gestaltutbildning mm.

Nätverkets breda spektrum av erfarenheter och kompetens skapar förutsättning för personlig matchning av rätt konsult till rätt uppdrag. Gemensam kompetensutveckling sker strukturerat med utvecklingsdagar, fortbildning och regelbunden handledning. Konsultnätverket leds av konsultchefen som är legitimerad psykolog och ansvarig för matchning, kvalitetssäkring och handledning.

Vårt arbetssätt och värdegrund

Gällöfsta Perlan Ledarskaps grundläggande pedagogik är det upplevelsebaserade lärandet och ett processinriktat arbetssätt där reflektion och dialog är de viktigaste verktygen för lärande och utveckling. Våra styrkor är vår förmåga att se och hantera gruppers dynamik, att väcka nyfikenhet och därigenom bidra till eget och andras lärande.

Vår värdegrund uttrycker hur vi vill vara och vad vi står för:

  • Vi är samskapande – vi samskapar med gruppen och uppdragsgivaren med ett gemensamt ansvar för resultatet.
  • Vi är välgrundade – som konsulter är vi trygga i oss själva, med ett etiskt förhållningssätt grundat i humanistiska värderingar och vi baserar vårt arbetssätt på vetenskapligt förankrade teorier.
  • Vi är nyfikna – vi uppmuntrar till självreflektion och nya perspektiv. Vi har ett nyfiket förhållningssätt och letar efter andras goda intention samtidigt som vi vågar utmana.

Verksamhet och organisation

Verksamheten har funnits sedan 1971 och bolaget ägs av Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrum. Stiftelsens huvudman är Justitiedepartementet och dess ordförande utses av regeringen. Stiftelsen äger också Gällöfsta Konferens som finns på stiftelsens anläggning i Kungsängen väster om Stockholm. Där genomförs merparten av våra internatutbildningar. Vi har kontor och mötesrum för coachning och grupper i centrala Sundbyberg på Landsvägen 39. Företaget består av ca 10 anställda och ett 30-tal konsulter som är organiserade i ett nätverk.

Våra organisationskonsulter