Helene Reiderstedt

Helene Reiderstedt

Organisationskonsult

Socionom, mångårig erfarenhet av konsultativt arbete med personalutveckling för såväl chefer, ledningsgrupper och medarbetare som internkonsult och projektledare. Arbetat som verksamhetschef inom privat och kommunal företagshälsovård med fokus på arbetsmiljö och hälsa. Särskild inriktning på gruppcoachning, kultur- och förändringsprocesser samt kris- och konflikthantering.