Att leda på distans med Marie Söderberg

Att leda på distans med Marie Söderberg
oktober 22, 2020 marika

Leda på distans är en onlineutbildning där vi under tre korta kurstillfällen går igenom vad du behöver tänka på när du ska leda andra på distans. Distansledarskap kräver att du är mer medveten och agerar för att överbrygga det som går förlorat när du inte träffar dina medarbetare fysiskt. Som ledare måste du hantera distansarbetets sociala konsekvenser på olika sätt. Småpratet vid kaffemaskinen till exempel.

Vi bad kursledaren Marie Söderberg berätta mer om Leda på distans.

–Kursen ger ökad medvetenhet om hur du kan utveckla ditt distansledarskap. Du lär dig till exempel att använda olika verktyg för olika syften, distansmöten är ett aktuellt exempel. Hur använder vi olika kanaler för att överbrygga den sociala distansen, och hur skapar vi kreativa digitala möten? Att optimera användningen av olika kommunikationskanaler är överhuvudtaget viktigt när du leder på distans.

Vilka grupper vänder sig utbildningen till?

–Alla som leder på distans, både nationellt och internationellt. Vissa hamnar i ett oönskat distansledarskap på grund av corona-pandemin. Plötsligt ställs man inför nya utmaningar. En bra distansledare kan hjälpa sina medarbetare på en rad områden. Hur strukturerar jag upp arbetsdagen? Vad bör jag tänka på när hemmet också blir min fysiska arbetsmiljö? Är det okej att jag stänger av jobbmobilen klockan fem? För att ta några konkreta exempel.

Vad är den stora utmaningen i distansledarskapet?

– Det är att utveckla ett självledarskap där medarbetarna blir mer självgående, ett kontrollerande ledarskap fungerar sämre på distans. Mycket handlar om att bli medveten om vilka sociala relationer du har till dina medarbetare. Om det relationella samarbetet fungerar lyfter distansledarskapet både dig och dina medarbetare.

 

Checklista för att leda på distans:

  • Ha en tydlig kommunikationsplan.
  • Skapa möten med delaktighet.
  • Skapa utrymme för social interaktion digitalt.
  • Utveckla relationer medvetet så skapar du tillit.
  • Lyssna och stäm av att du har uppfattat saker som det är menat

Intresserad av någon av våra utbildningar? Mejla oss: utbildning@gallofsta.se