Gällöfsta Perlan Ledarskap tilldelas silver i EcoVadis internationella hållbarhetsmätning

Gällöfsta Perlan Ledarskap tilldelas silver i EcoVadis internationella hållbarhetsmätning
maj 15, 2024 noego

På Gällöfsta Perlan Ledarskap arbetar vi aktivt med hållbarhet. För det arbetet tilldelas vi nu en silvermedalj av världens största internationella hållbarhetsanalysföretag EcoVadis, vilket placerar oss bland de främsta bolagen globalt.

–  Vi är ett av få bolag i vår bransch i Sverige som har genomgått denna certifiering. Det är vi stolta över, säger vår VD Jenny Sima.

Vad innebär EcoVadis utmärkelse för Gällöfsta Perlan Ledarskap?

– EcoVadis granskar 130 000 bolag spridda över 180 länder och deras bedömning räknas som ett av de mest ansedda måtten på hållbarhetsarbete inom företag. Utmärkelsen ger oss en nulägesanalys som visar att vi är på god väg inom områdena klimat, miljö och arbetsförhållanden. En av våra strategiska prioriteringar är klimat och hållbarhet och därför är detta en naturlig del i vårt fortsatta arbete framåt.

Hur arbetar ni med hållbarhet konkret?

– En del i vår långsiktiga strategi är att bidra till lärandet och delandet av kunskap och erfarenhet på ett samhälleligt plan i våra många möten med chefer och individer på olika ledarskapsnivåer. Vi vill kroka arm med kunder, leverantörer och samarbetspartners och ser vårt hållbarhetsarbete som en ständigt pågående utveckling. EcoVadis genomlyser hela leverantörskedjan, vilket ligger i linje med vårt arbete för en mer hållbar värld.

– I vår inre organisation jobbar vi mycket med att sammanställa och dokumentera våra processer för att skapa en nulägesanalys att jobba vidare med.

Vad är nästa steg och målsättning i hållbarhetsarbetet?

– EcoVadis mätningar genomförs årligen och självklart siktar vi på guldmedalj nästa år. Vi har fått värdefull feedback med hur vi ytterligare kan förbättra vårt resultat. Vi tar fram en handlingsplan och mäter progressen för att säkerställa att visionen och arbetet inte stannar vid ord, utan att vi även skapar konkreta resultat. Det handlar om att göra en kulturförflyttning, där våra normer och värderingar blir del av det vi vill åstadkomma i en vidare omfattning.

Läs mer om Ecovadis här.