Checklista: Att tänka på vid medling av konflikter

Checklista: Att tänka på vid medling av konflikter
juni 1, 2022 noego

Att ha chefsrollen innebär också att du ibland måste agera som medlare. Din roll är då att handleda samtalet mellan två personer som har en konflikt. Som ledare ska du vara tydlig med din roll och sätta upp ramar för hur samtalet ska gå till.

Det är viktigt att som chef ha en god grundkunskap i konflikthantering. För en framgångsrik organisation som vill nå resultat gäller det att kunna hantera motsättningar på arbetsplatsen. Konflikthantering handlar inte om att alltid komma överens, utan om att fatta välinformerade beslut om hur man ska agera i en konfliktsituation.

Här har du en punktlista på saker som är viktiga att tänka på vid medling.

  • Möblera rummet så att dialog kan skapas
  • Sätt tydliga ramar: din roll är att medla, de som har konflikten ska lösa den.
  • Be dem berätta för varandra sin syn på saken, en i taget i lugn fart. Beskriv händelse och påverkan. Spegla tillbaka genom så kallad speglingsmetodik.
  • Uppmana dem att hitta en lösning.
  • Sammanfatta och besluta om nästa steg och när det ska ske.
  • Boka uppföljningssamtal.