Framtiden handlar om människosyn.

Framtiden handlar om människosyn.
februari 9, 2017 marika
Automatisering, Artificiell Intelligens och robotar anses ta över människan på arbetsmarknaden. Vi tror inte det nödvändigtvis stämmer. Det handlar om människosyn!

Välkommen till en ny artikelserie under rubriken Ludde och Lindström resonerar, där vi rör oss kring ett aktuellt ämne utifrån våra erfarenheter och kompetenser.

Vi ser två helt olika utgångspunkter
Den ena är att människan i grunden är rationell, fungerar som en kugge i maskineriet, men oftast utgör en störning i noggrant planerade organisatoriska processer.

Den andra utgår från att människan är irrationell, kreativ och oerhört anpassningsbar – det är det som i alla tider varit vår framgångsfaktor som art.

Utifrån den första utgångspunkten är automatisering, AI och robotisering en ganska naturlig utveckling, eftersom den eliminerar den osäkerhet som människor alltid för med sig. Inga VAB-are, inga graviditeter och inga behov av balans i livet.

Utifrån den andra utgångspunkten blir scenariot en helt annan. Den tekniska utvecklingen kommer att påverka oss, men människans enorma förmåga att utvecklas kommer att bli i fokus. Och man slipper tekniska haverier, obegripliga tekniska förklaringar och den enorma flod av icke-förväntade bieffekter som teknisk utveckling alltid drar med sig.

Hur kommer ledarskapet påverkas?
Utöver vår förmåga – som ibland kan skapa kaos – att vara kreativa, irrationella och känslostyrda, så har också vår drift att samarbeta med varandra gjort oss framgångsrika som art.

Under vägens gång har vi utvecklat verktyg för att underlätta vårt samarbete, (utan ett språk för verbal kommunikation hade livet sannolikt varit något knepigare) och av de tekniska framsteg vi gjort under modern tid så har de som handlat om att underlätta kommunikationen, relationen och samarbetet mellan oss, varit de som påverkat vår vardag allra mest.

Vår samlade kreativitet, vår vilja att jobba tillsammans, att ge av oss själva för skäl som inte bara handlar om individens vinning eller framgång utan gruppens, att söka kunskap, dela kunskap, odla relationer, vara vänner, visa kärlek, empati, glädje och tillit.

Allt det där är icke artificiell intelligens. Det är emotionell och högst mänsklig intelligens.

(Och även om vi lyckas föra över en del till kommande robotar, så ska ju någon ”lära upp” dem. Nytt karriärval kanske?)

Vi vet idag att vår människosyn och de mjuka värdena i ledarskapet väger tyngre för hur väl vi människor kan samarbeta, känna tillit, prestera och må bra, än under vilka organisationsformer vi verkar och med vilka tekniska hjälpmedel som står tillbuds.

Det är en sanning som kommer fortsätta gälla även i en än mer digitaliserad vardag. Vi är samma människor, med samma behov av att behöva varandra.

#Ludde & Lindström

Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare, författare och VD på Noden AB. Chansen att du läst hans nyhetsbrev, gått någon av hans utbildningar, stött på honom i den akademiska världen, läst en bok eller hört en föreläsning – är rätt stor. Chansen att du hört honom spela trummor är mindre.

Hans Ludde Ludvigsson är musiker, bloggare, marknadschef på Gällöfsta Perlan och autodidakt ledare sedan 30 år. Ludde har varit VD för ett IT-bolag mitt i bubblan (taskig timing) och för en kommunikationsbyrå, drivit egna företag och andras. Chansen finns att du hört honom sjunga och spela nånstans.