Hjärnan på jobbet.

Hjärnan på jobbet.
juni 29, 2017 marika
Sista modulen i höstens omgång av Hjärnan på jobbet går den 14 december. Om du vill anmäla dig till vårens workshopserie, så hittar du datum och formulär i artikeln vid sidan av. Workshopserien kan nu även genomföras företagsinternt!

Resultaten av den aktuella hjärnforskningen påverkar ledarskapet – begreppet neuroledarskap är numera vedertaget – och därmed vår vardag. En hel del av det vi läser och lär oss är både lätt att förstå och tycka om. Men hur väl lyckas vi implementera forskningsresultaten i vår vardag?

De verktyg som du får tillgång till genom den här workshopserien är kraftfulla, strikt forskningsbaserade och avsedda att stödja dig i ditt ledarskap, oavsett om det gäller att leda dig själv, eller andra.

Under workshopserien arbetar du med mänskliga beteenden utifrån att:

  • Du kan styra din hjärna, men du måste ha koll på dess begränsade kapacitet vad gäller tänkande och beslutsförmåga.
  • Hjärnan gillar förändring, men bara om den upplever att den själv får bestämma.
  • Hjärnan är formbar och utvecklas hela livet, men ska den formas och utvecklas av dig, eller av slumpen?
  • Hjärnan är social och vill att du ska överleva. Det hjälper till att ha koll på hur den vill bli belönad.

Upplägg
Workshopserien är indelad i fyra moduler och varje workshop är på 3 timmar. Går du hela serien så får du ett helhetsperspektiv på hjärnan. Du kan också gå enstaka moduler då varje modul har ett eget tema.

MODUL 1
Problemlösning och beslutsfattande – denna modul handlar om hur du kan hushålla med, och nyttja, den hjärnkraft du har till förfogande för att maximera effektiviteten i arbete, både din egen och andras.

MODUL 2 
Behålla lugnet i stormen – hjärnan är mycket mer än en apparat som arbetar med logik, t.ex. vill den hålla oss vid liv varje ögonblick. Modulen handlar om hur du kan undvika att bli ”kidnappad” av negativa känslor och om det ändå inträffar, kunna komma tillbaka till harmoni och lugn.

MODUL 3 
Samarbete med andra – handlar om hur du enklare kan samarbeta med andra genom att förstå och arbete utifrån hjärnans grundläggande sociala behov. Hur du kan skapa ”belönande” arbetsklimat som ger goda prestationer utifrån hjärnans perspektiv.

MODUL 4
Främja förändring – modulen handlar om hur du kan styra hjärnan i förändringsarbetet så att den upplever att förändringen är belönande istället för hotfull, ett skifte som verkligen kan underlätta för de förändringsledare som idag sliter sitt hår i olika förändringsuppdrag.

Kostnad, datum och praktisk info

Varje modul kostar 1490 kr och väljer du att gå hela serien ingår även boken “Hjärnan på jobbet” av David Rock.

  • Modul 1, 12 september
  • Modul 2, 10 oktober
  • Modul 3, 16 november
  • Modul 4, 14 december

Alla workshops genomförs mellan 17.00 – 20.00 i våra nya lokaler på Norrlandsgatan 18 i Stockholm. Macka och kaffe serveras från 16.30, så det finns tid för energiintag och lite mingel!

Antalet platser är begränsat så dröj inte med att anmäla dig. Ange i din anmälan om du avser gå hela serien, om inte – ange vilka moduler du anmäler dig till.