Hur lyssnar jag aktivt som ledare?

Hur lyssnar jag aktivt som ledare?
april 5, 2022 noego

Ett aktivt lyssnande är avgörande för bra ledarskap. Att som ledare kunna sätta sig in och förstå andras perspektiv och bekräfta är grunden i ett bra samtal. Här kan du läsa om saker som är avgörande för att bygga ett aktivt lyssnande.

Tre viktiga komponenter i ett aktivt lyssnande:

  • Ge samtalsstöd till den du pratar med och uppmuntra den att fortsätta. Kroppsspråk, tonfall, ögonkontakt, nickningar och stödjande ord är några saker som för samtalet framåt. Ställ gärna öppna frågor.
  • Lyssna är att förstå. Det är så du kan ringa in problem, öka din förståelse och senare hitta lösningar. För att öka förståelsen eller förtydliga kan du göra en sammanfattning av samtalet.
  • Att lyssna med inlevelse. Sätt in dig i personens perspektiv med äkthet och ’’värme’’.

Saker som kan hindra ett aktivt lyssnande:

  • Ge lösningar eller förslag till lösning. Det kan försvåra personen att fortsätta, i synnerhet om lösningen ges före ett problem är färdigbeskrivet.
  • Att inte kunna parkera sina egna reflektioner och erfarenheter. Vårt inre kan ibland göra att vi tror vi vet vad den andre ska säga och att vi slutar lyssna.
  • Påverkan av känslor. Att låta känslor ta över kan hindra lyssnandet. Som ledare är det viktigt att vara medveten och öva sin förmåga att avkoda sina känslor och lägga dem åt sidan.
  •  Dubbla budskap. Tänk på samspelet mellan ord och kroppsspråk, annars riskerar det ofta att skapas missförstånd.

För dig som ledare är det viktigt att använda dig av rätt redskap och färdigheter. Att träna sin förmåga och känna till vanliga fallgropar ger bra effekter.