Hur vi kopplar lärtransfer till UGL, Utveckling av grupp och ledare

Hur vi kopplar lärtransfer till UGL, Utveckling av grupp och ledare
november 17, 2022 noego

Lärtransfer handlar om lärande som ger effekt – att skapa förutsättningar för att nya kunskaper och beteenden tillämpas efter en utbildning. För oss är det viktigt att skapa lärtransfer, både inom organisationsutveckling och den individuella personliga utvecklingen.

Som exempel kan nämnas hur vi arbetar med lärtransfer inom UGL. Vi vill öka möjligheterna att omsätta insikter och lärdomar i praktisk handling, ge ett förbättrat resultat och i sin tur avkastning på organisationers ledarskapsinvestering.

– Att gå UGL hos oss är unikt eftersom vi skapar aktivitet både före och efter UGL, säger Charlie Gejhammar, sälj- och marknadschef på Gällöfsta Perlan Ledarskap.

För att en UGL-utbildning ska få ökat mervärde får deltagarnas chefer möjlighet att involveras innan kursstart genom ett kostnadsfritt webinar. Genom det får chefen förståelse för utbildningen medarbetaren ska gå samt råd kring förberedelse och uppföljning. Erfarenheter visar tydligt att närmaste chefs involvering i sin medarbetares utveckling är mycket viktig för att skapa lärtransfer.

Under UGL-utbildningen får deltagaren ökad självinsikt, en större förståelse för gruppdynamik, beteenden och ledarskapet på gruppnivå. (Läs mer om vad en UGL-utbildning innehåller här). Efter en UGL-utbildning är det viktigt att kunskaper och insikter kan överföras i vardagen. Om deltagarens chef är involverad både före och efter skapas mer gynnsamma förutsättningar för lärtransfer.

Efter UGL utbildningen erbjuder vi en extra utvecklingsdag med möjlighet att återknyta till erfarenheter från UGL. Utvecklingsdagen hålls 4 – 6 månader efter genomförd UGL och ingår i investeringen för UGL.

– Utvecklingsdagen är ett incitament att fortsätta utvecklingen efter utbildningen. Som kursdeltagare får man träffa andra som gått UGL, aktualisera sina kunskaper, berätta hur det har gått, träna i kommunikation, coacha varandra och få återkoppling.

Att erbjuda vidareutveckling efter en UGL-utbildning är också en del av arbetet, något som det läggs mycket resurser och tid på.

– Vi siktar hela tiden på att ha en dialog för att möta hur våra kursdeltagare vill utvecklas efter UGL. Om en kursdeltagare är intresserad av att utvecklas vidare efter utbildningen och kombinera den med en annan kurs ger vi alltid personlig rådgivning, säger Charlie Gejhammar och fortsätter:

– Att gå UGL är en betydande investering både i tid och räknat i pengar. I det perspektivet blir det ännu viktigare att skapa förutsättningar för att kunskaper och insikter kommer både organisationen och deltagaren till godo. Vi strävar alltid efter att uppnå högsta möjliga lärtransfer.