Hybridledarskap

Hybridledarskap
november 3, 2021 Jimmi

Under pandemin har våra arbetssätt förändrats i grunden i de flesta verksamheter. Omställningen från fasta arbetsplatser och fysiska möten till hemarbetsplatser, avstämningar och digitala möten gick snabbt för många. Nu håller det ”nya normala” på att växa fram, med en mix av distansarbete och kontorsarbete med hybridmöten som en självklar beståndsdel. Ett flexibelt och platsoberoende arbete som är mer uppgifts- och nätverksbaserat än arbetstidsbaserat kommer fortsättningsvis att vara en viktig del av ett modernt arbetsliv.

Utmaningen i ledarskapet handlar nu om att fortsätta bygga kultur, lojalitet och samhörighet och samtidigt tillgodose individuella behov och önskemål. En ökad komplexitet i ledarskapet som behöver en medveten strategi.

Forskare från Karolinska Institutet lyfter fram risken med att låta individer fritt besluta var man vill utföra sitt arbete. Människors val beror inte enbart på vad man själv föredrar utan också vad de tror att andra kommer att göra. När valet är fritt kommer värdet av att åka till ett kontor påverkas starkt av vad man kan räkna med när man kommer dit.

Det finns en sorts brytpunkt mellan kontoret som en social och kul plats där man hamnar i händelsernas centrum och kan samarbeta effektivt och kreativt – och där kontoret är en ganska öde plats, ungefär som det har varit under pandemin. Man tänker att om kollegor och chefen troligen inte är på kontoret utan jobbar hemifrån och jag ändå behöver sitta i videomöten på kontoret, så stannar jag nog hellre hemma. När andra tänker likadant, stannar de nog också hellre hemma.

Utan kritisk massa kommer dynamiken att dö. Om organisationer väljer att arbeta i en hybridlösning utan någon styrning om var arbetet ska utföras och där var och en bestämmer helt fritt så finns risken att det virtuella arbetssättet tar över.

Hur kan du som ledare skapa den balans mellan distansarbete och närvaro på kontoret som stödjer verksamhetens mål och syften och samtidigt individernas behov av självbestämmande?

Kontakta oss gärna du vill diskutera hur vi kan hjälpa er att utveckla ledarskapet för att er organisation ska lyckas med det nya hybrida arbetssättet.