Ledarskap Helsingborg

Ledarskap Helsingborg
december 1, 2014 marika

”Ledarskap Helsingborg” är ett anpassat utvecklingsprogram som är obligatoriskt för alla som vill vara chef i Helsingborgs Stad.

Helsingborg är staden som satt en ny vision för år 2035 och som inser kopplingen mellan ledarskap och att nå sina uppsatta mål. Gällöfsta Perlan Ledarskap designade därför ett ledarutvecklingsprogram – ett uppdrag och samarbete som vi är mycket stolta över.

Behov

Ledarskap Helsingborg är ett träningsprogram som alla (ca 400 personer inklusive kommunledningen) chefer i Helsingborgs stad ska genomgå.

Forskningen pekar på att det finns en tydlig koppling mellan gott ledarskap och verksamhetsresultat. Gott ledarskap leder till bättre resultat helt enkelt – verksamheten blir mer effektiv och vi får fler nöjda och engagerade medarbetare. Att arbeta med ständig utveckling och förbättring är inget självändamål utan en överlevnadsfråga i dagens samhälle där konkurrensen blir allt tuffare även för kommuner.

Mål

  • Helsingborg ska ha de mest kompetenta och bäst rustade cheferna som med stolthet, trygghet och tydlighet möter framtidens utmaningar och leder nuvarande och framtidens medarbetare.
  • Uppdraget ska bidra till att staden når sin långsiktiga vision och att medarbetar- och ledarpolicyn genomsyrar all verksamhet.

Aktiviteter 

Programmet inleds med en Farax 360-graders kartläggning, upprättande av en individuell handlingsplan och trepartsamtal med närmsta chef, som har uppdraget att coacha medarbetaren.

Tre moduler – Att leda mig själv, att leda andra, att leda i förändring – genomförs under sex dagar. Grupperna är mixade avseende verksamhet, nivå ålder och kön och utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det innebär en kombination av teoripass, mycket träning, reflektion och gruppdiskussioner, baserat på exempel ur deltagarnas vardag.

Programmet avslutas med en individuell ledardeklaration och ett trepartssamtal tillsammans med närmsta chef för att säkerställa att medarbetaren får möjlighet att omsätta sitt ledarskap i vardagen.

Resultat 

96% av deltagarna ger utbildningen toppbetyg när de får bedöma värdet i förhållande till sin yrkesroll och det har skapat en positiv attityd till programmet i organisationen – de som inte gått den vill gå. Vi får en kunskapsöverföring inom organisationen och en ständig träning i att ge feedback och coachning till varandra.

Nyckeln till framgång är trepartssamtalen. De gör att varje ledare och närmsta chefen både ges möjligheten, och tar ansvaret för att omsätta kunskaperna i vardagen.

Vill du ha mer information eller diskutera företagsinterna uppdrag? Välkommen att kontakta Jenny Sima.
E-post: jenny.sima@gallofsta.se Telefon: +46 (0)70-743 13 11