Annika Ambjörnsson

Annika Ambjörnsson

Organisationskonsult

Annika har en bakgrund som både jurist och beteendevetare. Hon har mångårig erfarenhet av grupp- och ledarutveckling och som redaktör för Bonniers ”Handboken Coaching”. Annika forskar också kring ledarskap och är återkommande gästföreläsare på Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola samt KTH i Stockholm. Hennes huvudområden är ledarutveckling, grupper och coaching. Annika arbetar både på svenska och engelska .