Allmänna villkor

Av- och ombokningsvillkor

Anmälan är bindande. Om deltagaren av någon anledning får förhinder att deltaga skall deltagaren omgående meddela oss detta. Deltagarens företag har rätt att i deltagarens ställe låta en annan medarbetare genomgå utbildningen. Att flytta fram sitt deltagande är en avbokning.

Om inte företaget sätter in en ersättare gäller följande avbokningsregler:

  • Vid återbud senare än 4 veckor före kursstart debiteras 75% av hela avgiften.
  • Vid återbud senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, dokumentation samt kostnad för kost och logi. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Fakturering av öppna kurser

Avgiften för utbildningen faktureras deltagarens företag ca 4 veckor innan kursstart. Betalningstid 30 dagar.

En kurs är en helhet

De utbildningar som genomförs i flera delar skall betraktas som en helhet och skall också med hänsyn till pedagogiken fullföljas som en helhet.

Reservation för förändringar

Om någon kurs inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall och det inte går att ordna lämplig ersättare till kursledaren.

Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande kursledare, lokal, litteratur etc. Gällöfsta Perlan AB svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning. Vi kan inte garantera att kursen förläggs till den plats som har angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.