Birgitta Bengtsson

Birgitta Bengtsson

Organisationskonsult

Organisationskonsult med fokus på ledarutveckling, grupper och coaching. Har 20 års erfarenhet av personal och organisationsfrågor på strategisk, taktiskt och operativ nivå varav flera år med lärande och utveckling i roller som HR specialist, handledare och personalchef. Birgitta har erfarenhet från olika branscher och storlek på verksamhet så som stora komplexa organisationer och små expansiva nystartade bolag. Beteendevetare, ICF Certifierad coach och UGL handledare.