Björn Almgård

Björn Almgård

Organisationskonsult

Beteendevetare och utbildad i “Gestaltmetodik i organisationer”. 15 års erfarenhet av att arbeta med grupp- och ledarutveckling. Har stor erfarenhet av ledarskap vid svåra lägen då han tidigare arbetade med Försvarets Utlandsstyrka, framför allt med lagutveckling samt stress- och krishantering.