Cecilia Thaning Sauter

Cecilia Thaning Sauter

Organisationskonsult

Cecilia har 20 års erfarenhet som konsult inom förändringsarbete, förändringsledning, affärs- och verksamhetsutveckling i samband med organisationers vilja att utveckla och förflytta sig. Hon har erfarenhet från både större och mindre organisationer inom privat och offentlig sektor. Cecilia bidrar med nya perspektiv, strukturer och kreativitet för ett ökat och bättre samarbete inom team och mellan enheter.