Lena Kardefelt

Lena Kardefelt

Organisationskonsult

Civilekonom med en fil.mag. i ledarskap. Lång egen erfarenhet av chefsuppdrag och ledningsgruppsarbete. Arbetar brett med såväl våra öppna program som företagsinterna ledarutvecklingsprogram och arbetsgrupper och är också ICF certifierad coach.