Lena Mc Evenue

Lena Mc Evenue

Organisationskonsult

Lena är verksam som organisationskonsult och arbetar med ledarskaps- och grupputveckling, chefscoachning och utbildningar. Hon är speciellt intresserad av kulturfrågor och förändringar i organisationer och arbetar internationellt på engelska. Lena är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet som chef och ledare inom internationella organisationer, där hon arbetat med marknadsföring, varumärkes- och affärsutveckling med fokus på detaljhandel. Lena ingår även i styrelsen för Gestaltakademin i Skandinavien