Malin Sjöberg

Malin Sjöberg

Organisationskonsult

Beteendevetare och organisationskonsult. Organisationskonsult vid Gestalt-Akademin i Skandinavien. ICF Professional Certified Coach (PCC). Är verksam som ledar- och organisationskonsult. Arbetar med chefsutbildningsprogram, utveckling av ledningsgrupper, teamutveckling, personalutvecklingsuppdrag och individuell chefshandledning samt interna utvecklingsprogram inom privat och offentlig sektor.