Marie Söderberg

Marie Söderberg

Organisationskonsult

Marie är oganisationskonsult med en lång och gedigen erfarenhet som intern och externkonsult. Hon arbetar med utveckling av ledare via utvecklingsprogram samt via handledning av individ eller grupp. Vidare arbetar hon med teamutveckling, förändringsledning samt medarbetarskap. Hon är utbildad civilekonom, Organisationskonsult på Gestaltisk och Systemisk grund samt Mindfulnessinstruktör. Marie har också varit ledare för olika verksamheter och har flerårig erfarenhet av att arbeta i kulturblandade grupper och miljöer. Hon jobbar både på svenska och engelska.