Olof Mark

Olof Mark

Organisationskonsult

Olof arbetar som konsult med ledningsgrupps- och teamutveckling, samt organisations- och kulturförändringsprocesser i olika typer av organisationer och kulturer där flera insatser även görs på engelska. Han genomför ledarskapskurser som UGL och individuell coachning för företagsledare och chefer i linjefunktioner. Utöver en bred verktygslåda så bottnar arbetet även på en gedigen chefs- och ledningsgruppserfarenhet kring att utveckla organisationer, affärsområden, team och medarbetare. Det har skett i norden och i internationella miljöer. Olof är bla UGL-handledare, diplomerad coach, THE-handledare (The Human Element) och utbildad processhandledare.