UGL gör chefer till bättre ledare

UGL gör chefer till bättre ledare
april 23, 2018 marika
Pär Bergdahl, UGL ansvarig konsult, reflekterar över den forskning och utvärdering som genomförts avseende UGL och UL som bekräftar att utbildningarna har effekt.

“Äntligen! Det är min första tanke efter att ha läst artikeln ”Fem dagar gör chefen till en bättre ledare” i Personal & ledarskap 3/2018”.

Det är verkligen värdefullt att vi nu kan ta del av den utvärdering och forskning som genomförts på effekten av UGL och UL- utbildningar. Det resultat som Teresa Söderhjelm redovisar stämmer helt och fullt med den bild vi på Gällöfsta Perlan har från våra egna utvärderingar och de möten vi har med deltagare efter genomförd utbildning.

Gällöfsta Perlan har genomfört UGL sedan tidigt 80-tal och vi träffar på tidigare deltagare i olika sammanhang, ibland flera år efter genomförd utbildning. Det vi hör, så gott som alltid är:

  • Att utbildningen ger ett starkare självförtroende och en ökad självinsikt
  • Att minnet från UGL ”sitter i kroppen” eftersom utbildningen är upplevelsebaserad
  • En stor behållning av att ha upplevt en gruppdynamiskprocess, samtidigt som det görs reflektioner och lärande på ett mer kognitivt sätt

Det vittnas även om ökad förståelse för att koppla samman gruppens mognad till en ledarstil som matchar gruppens behov. Vi får också höra att det utvecklande ledarskapet ger goda effekter med motiverade och delaktiga medarbetare.

För mig personligen känns det bra att det jag hör återspeglas i resultatet av studien.

Ännu bättre effekt

Som utbildare och samarbetspartners är vi övertygade om att resultatet och mervärdet av UGL och UL kan förbättras ännu mer, om rätt förutsättningar ges för att omsätta nya kunskaper och beteenden i vardagen – i chefens rätta miljö.

Vi vill bidra till förståelse och engagemang hos de chefer som skickar sina medarbetare på UGL/UL, och skapa en bra dialog kring målet för insatsen och hur en handlingsplan för stöd till deltagaren efter utbildningen ska utformas.

Ett sätt för oss som UGL utbildare att skapa mervärde är den uppföljningsdag vi genomför, där tidigare UGL’are kan möta varandra och oss för att både återkoppla och berika varandra med erfarenheter från sin vardag som ledare.

Avslutningsvis vill jag belysa vikten av gott utvecklande ledarskap från kurshandledarna. Vi behöver vara trovärdiga och vara goda förebilder i vårt ledarskap. Leva som vi lär.

I vår handledargrupp är tre av fyra handledare certifierade handledarutbildare vilket ger en värdefull extra spetskompetens hos våra handledare. Jag är stolt över våra kompetenta och erfarna handledare.

Ständigt relevant

UGL och UL koncepten är ständigt i utveckling och rustas för kommande behov, utvärderas och utvecklas i samspel mellan några stora leverantörer och Försvarshögskolan. Att utbildningarna ses över och utvecklas kontinuerligt är en av orsaken till att de verkligen håller över tid. UGL har genomförts i mer en 35 år och är fortfarande en viktig ledarutbildning för chefer och ledare som vill stärka sitt självförtroende, utveckla sitt ledarskap och förstå grupprocessen. De senaste åren har FHS varit ensamma om att genomföra fördjupad UGL (FUGL). Glädjande för oss är att vi nu återigen får genomföra FUGL i vår egen regi.

Gällöfsta Perlan Ledarskap bidrog i stor omfattning med arbetsmaterial till studien i form av UGL-grupper, kursdeltagare och handledare som svarade på frågor.

Stort och varmt tack till er alla som bidrog med arbetsmaterial!

Pär Bergdahl
Organisationskonsult
Ansvarig för UGL och FUGL
Gällöfsta Perlen Ledarskap

Vill du också uppleva UGL eller UL? Klicka och läs mer!