Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach som tar dina ambitioner på allvar.

Med fokus på dina behov och med en egen coach på vägen utvecklas ditt ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskaps Diplomprogram i ledarskap är ett av de absolut främsta längre utbildningsprogram som finns på marknaden idag, och det mest flexibla. Diplomprogrammet sätter utvecklingen av ditt personliga ledarskap och dina behov i fokus. Det innebär att du tillsammans med din coach utformar den övergripande inriktningen på utbildningen utifrån var du befinner dig och vilka delar i ditt chef- och ledarskap som du vill utveckla under programmets genomförande.

Programmet har tre huvudspår med utgångspunkt från att du är: ledare men inte chef, ny i din chefsroll eller erfaren chef. UGL är obligatoriskt i kombination med något av följande ledarskapsprogram:

  • Ledarskap utan chefskap
  • Ledarskap för nya chefer
  • Ledarskap för erfarna chefer

Därutöver väljer du ytterligare en av våra utbildningar i det öppna programutbudet.

Varje Diplomprogram skräddarsys alltså efter dina behov och när du gått igenom programmet erhåller du Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrums Diplom som ett bevis för att du tagit ett ordentligt kliv i din ledarskapsutveckling.

Passar dig som

För dig som söker ett sammanhängade ledarskapsprogram som höjer din kompetens och ditt marknadsvärde

Dokument

Pris

Kontakta oss för offert,
tel: 08-581 795 02 eller utbildning@gallofsta.se

Villkor

Bekräftelse
Vi skickar dig en bekräftelse när vi har emottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelar vi dig omedelbart.

Fakturering
Avgifterna ska vara Gällöfsta tillhanda innan arrangemanget börjar. Fakturan erhåller du normalt ca 4 veckor innan kursstart.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart debiteras 75% av avgiften. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften. Det går givetvis bra att skicka annan medarbetare för att slippa kostnader.

Reservation för förändringar
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits. Vi förbehåller oss även rätten för eventuella prisjusteringar.

Hantering av personuppgifter
För att ge dig en god service och hantera din bokning lagrar vi uppgifterna du angivit i bokningen. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU’s regelverk för personintegritet. Du kan läsa vår fullständiga policy omfattande vad vi lagrar, hur länge och hur du går tillväga för att begära ut/rätta uppgifter eller återkalla ditt samtycke genom att följa länken >> GDPR-policy