Ledarskap för erfarna chefer

Ledarskap för erfarna chefer

Att lyfta blicken, att reflektera, att fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar och därför är ledarskap för erfarna chefer en av våra viktigaste utbildningar.

360˚ återkoppling före utbildningsstarten i kombination med coachning ökar dina möjligheter att omsätta nya kunskaper och insikter i din vardag. Du kan lyfta frågor utifrån utbildningen, dina behov och utmaningar. Coachningen ökar konkret värdet av utbildningen både för dig och organisationen.

Alla chefer och ledare vet hur viktigt det är att fylla på med kunskap och energi, både för sin egen skull och för verksamheten man är satt att leda. Samtidigt är det lättare sagt än gjort i dagens allt stridare ström av måsten i ett ofta hårt tempo. Om du dessutom varit ledare i några år så är du inte ensam om att ibland känna dig ensam och rentav dränerad på energi. Det här är utbildningen som ger dig den påfyllning och fördjupning du behöver.

Vårt arbetssätt baseras på det forskningen visar krävs för att ett ledarskapsprogram ska få effekt i verksamheten. Vi utgår från ditt chefsuppdrag, din vardag, dina utmaningar och ett utvecklingsprojekt som du vill genomföra i din verksamhet. Under utbildningen kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag så att du får träna på för dig aktuella situationer och direkt kunna tillämpa insikter och lärdomar när du kommer hem.

Du får både möjlighet att hitta ”Ditt bästa sätt” att leda och utveckla de förmågor ett transformerande ledarskap innebär. Erfarenhetsutbytet med dina utbildningskamrater som alla är erfarna ledare liksom du och de relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av gå Ledarskap för erfarna chefer.

Utbildningen innehåller en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap. Utbildningen är framtidsinriktad, engagerande och dynamisk men samtidigt kommer du ges stort utrymme för feedback och reflekterande.

Plats:
Stockholm – Gällöfsta Konferens Kungsängen

 • Passar dig som är: Erfaren chef , Företagsledning
 • Längd: 3+3+3 dagar
 • Pris:
  Utbildning: 74 700 kr
  Kost & logi: 17 500 kr
  Priser exkl. moms
 • Ladda ner produktblad
Boka utbildning Rådgivning

Efter utbildningen:

 • En stadig grund att stå på i ditt ledarskap grundat på dina värderingar och din kompetens
 • 360 graders kartläggning och feedback på ditt ledarskap i det uppdrag du har.
 • Nya perspektiv och konkreta verktyg för att utveckla verksamheten, medarbetarna och dig själv.
 • Verktyg för att skapa förutsättningar för inre motivation hos dina medarbetare och hos dig själv
 • Vägledning, verktyg och fördjupad förståelse för att leda grupper och bygga effektiva team samt att skapa ett kreativt och konstruktivt arbetsklimat.
 • Vägledning, fördjupad förståelse och nya perspektiv i ett utvecklingsprojekt.
 • Nya perspektiv på ditt uppdrag i organisationen och dess omvärld.
 • Ett värdefullt nätverk för ditt fortsatta arbete som chef.

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kunder som gått Ledarskap för erfarna chefer

Nätverket av fantastiska ledare och människor. Mängder med verktyg som jag använder dagligen

Hur otroligt värdefullt det är att ta sig tid att reflektera och gärna hitta någon annan erfaren kollega att bolla med. Ett antal verktyg och metoder som jag inte bara fått teoretisk kunskap om utan också fått öva på under kursens gång som jag direkt kan applicera i min vardag.

Om jag ska lyfta fram några konkreta moment ur utbildningen så är det ”skuggningen”. Skuggningen innebar att vi alla fick skugga en av våra kamrater i deras vardag som chefer och passivt delta i något av deras möten. Jag var t ex med och skuggade en kurskamrats ledningsgruppsmöte. Den öppna och ärliga feedback som vi sedan gav varandra på hur vi fungerar i vardagens verklighet, gav otroligt mycket.