Så förbereder du och håller i utmanande samtal 

Så förbereder du och håller i utmanande samtal 
mars 23, 2023 noego

Har du skjutit upp ett utmanande samtal med en medarbetare eller kollega? Du är långt ifrån ensam. Utmanande samtal är oftast inte bara ett samtal utan en process. Med rätt verktyg kan du skapa goda förutsättningar för att samtalet landar rätt hos mottagaren.

Rebecca Klang, konsult på Gällöfsta Perlan Ledarskap, berättar om workshopen Utmanande Samtal, som ingår i många av våra utbildningar.

– På våra utbildningar får du som deltagare verktyg att skapa goda förutsättningar inför utmanande samtal. För att förstå oss själva och den vi pratar med bättre, utgår vi från vad neuroforskningen kan lära oss om vad som händer när vi sätts i pressade situationer.

Utmanande samtal kan kännas jobbiga för såväl chefer som medarbetare, vilket gör att motstånd lätt aktiveras hos båda. Då är det svårt att prata, mötas och förstå varandra. Därför är det viktigt att vara väl förberedd, tänka igenom vad man vill uppnå, visa omtanke och vara uthållig.

– Som samtalsledare är det av stor vikt att ha en tydlig intention med samtalet. Vad är det jag vill uppnå? Och hur kan jag prata om det som känns svårt på ett sätt så att den andre kan ta emot det, och förhoppningsvis skapa en förändring? Det är frågor man behöver reflektera kring.

Här presenterar vi en modell att utgå från när du står inför ett utmanande samtal.

Förberedelser 

  1. Vad är problemet?
  2. Vilket är ditt ansvar i den här situationen?
  3. Vad har gjorts tidigare?
  4. Behöver någon mer involveras? (HR/facket/annan chef)
  5. Hur tror du personen själv uppfattar situationen?
  6. Finns det några hinder att ta upp det här? (egna rädslor, juridiska hinder)
  7. Vad känner du inför personen? (sympati, irritation, uppgivenhet, vrede)
  8. Vad vill du uppnå?
  9. Vad händer om du inte gör någonting?
  10. Finns det någon chefskollega eller HR person att bolla med inför samtalet?

Genomförande