Team Pro Workshop

Team Pro Workshop

Team Pro Workshop

Ta tempen på ditt team
Med teamutveckling kan även väl fungerande grupper utvecklas och ta ytterligare steg mot bättre prestation. Över tid utmanas team kontinuerligt av omvärldens förutsättningar, interna förändringar och krav på resultat och effektivitet. Erfarenheter visar på vikten av att kontinuerligt stanna upp och reflektera över teamets utveckling och nuläge.

Team Pro Workshop
Med Team Pro Workshop erbjuder vi möjlighet att ta tempen på ditt team. I en Team Pro Workshop kartläggs vad som kallas för beteendeprocesser i tre olika delar.

Övergångsprocesser
De aktiviteter och beteenden som ett team fokuserar på innan och efter utförande av sina ordinarie arbetsuppgifter.

Aktionsprocesser
Vilka beteenden och interaktioner som teamet uppvisar under utförande av de ordinarie arbetsuppgifter de har att utföra.

Interpersonella processer
Handlar om de beteendemönster som uppvisas i teamet och som handlar om att främja goda relationer och ett gott klimat i teamet.

I syfte att stärka samarbete och teamkänsla arbetar vi i en heldags workshop med utgångspunkt i en nulägesanalys med Team Pro Inventory. Team Pro Inventory är ett enkätverktyg som ger en enkel och lättillgänglig nulägesbild av hur teamet fungerar (utifrån teammedlemmarnas skattning) och används i teamutvecklingsarbete. Verktyget baseras på forskning om gruppers utveckling och effektivitet. Kartläggningen mynnar ut i en rapport på gruppnivå som används som reflektionsunderlag för att
identifiera möjliga utvecklingsområden, formulera mål och göra uppföljningsbara åtgärder.

Vi genomför workshopen antingen fysiskt eller digifysiskt beroende på era förutsättningar.

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.