Teamutveckling

Teamutveckling

Alla team kan utvecklas till att bli bättre. Med teamutveckling kan även väl fungerande grupper utvecklas och ta ytterligare steg mot bättre prestation.

Vi vet att effektiva team hanterar den sociala processen i gruppen med större skicklighet och medvetenhet. All hjärnforskning visar att vi människor behöver känna psykologisk trygghet för att använda vår potential och för att våga lita på andra. När vi är i en grupp där vi känner oss trygga så finns förutsättningen för att skapa fungerande, kreativa och välgörande team som producerar fantastiska resultat – tillsammans.

Arbetssättet med teamutveckling bygger på tre tydliga faser med start, genomförande och uppföljning.​

Det övergripande målet med insatsen är att

  • Stödja gruppens arbete med sina aktuella utmaningar
  • Utveckla gruppen som team
  • Utveckla det individuella medarbetar- och ledarskapet

Vi lägger stor vikt vid att göra en tydlig uppdragsbeskrivning tillsammans med gruppens chef och ev HR-representant. Arbetssättet hämtar verktyg och modeller ur vår verktygslåda men är alltid anpassat till den specifika gruppen och situationen.​

I inledningen av våra teamutvecklingsinsatser har vi fokus på att skapa trygghet i gruppen så att deltagarna har förutsättningar att delta så aktivt som möjligt. Vi lägger också stor vikt vid avslutet så att lärdomarna under utvecklingsinsatsen integreras och följer med hem till vardagen.​

Hur vi arbetar i själva genomförandet beror på överenskommet innehåll men kan t ex handla om kommunikation, gruppdynamik, mötesteknik eller konflikthantering.

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.