Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap ger dig som är ledare utan att vara formell chef, en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda individer.

Ledarskap utan chefskap fokuserar på ditt personliga ledarskap.

Du är ledare men inte formell chef. Du är teamledare, projektledare, processledare eller har någon annan form av ledarskap där du förväntas leda och skapa resultat tillsammans med andra utan att ha personalansvaret. För att lyckas i ditt ledarskap behöver du få människor att följa dig för att de vill och inte för att de måste.

Ledarskap utan chefskap ger en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda individer. Du får undersöka dina drivkrafter och förebilder som ledare, kunskap om grupper och grupputveckling som du får tillämpa på din egen grupp och mycket träning i kommunikation, samtal, konflikthantering och coachning.

Utbildningen är starkt förankrad i din egen vardag, både genom dina case och att du kommer ha arbetsuppgifter även mellan internaten.

Före, under och efter utbildningen använder vi oss av en digital tjänst som heter Knowly. Där kommer du att kunna se tider, uppgifter före och efter utbildningen.

Plats:
Stockholm – Gällöfsta Konferens Kungsängen

 • Passar dig som är: HR , Ledare men ej chef
 • Längd: 2+2 dagar
 • Pris:
  Kursavgift: 26 500 kr
  Kost & logi: 6 500 kr
  Priser exkl. moms
 • Ladda ner produktblad
Boka utbildning Rådgivning

Efter utbildningen:

 • Skapa medvetenhet och handlingskraft i din roll och i uppdraget
 • Förstå både egna och andras drivkrafter och motivation
 • Anpassa ditt ledarskap efter gruppers och individers behov
 • Se och hantera konflikter
 • Kommunicera tydligt och ge och ta emot utvecklande feedback
 • Leda dig själv, individer och grupper

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kunder som gått Ledarskap utan chefskap

Dels mina kollegors bild av mig som jag fick ta del av under ledarspeglingen. Oftast vet du bättre vad din chef tycker om dig, men att få be om feedback från fler kollegor var väldigt starkt! Det är otroligt värdefullt för mig att känna att jag "har dem i ryggen" och de vill att jag ska kliva fram mer i min medarbetar/- och ledarroll.

Det viktigaste jag tar med mig ifrån utbildningen är att reflektera över mitt VARFÖR i alla sammanhang, vikten av öppenhet för att skapa tillit samt genom att lyssna aktivt så kan jag få ut mina kollegors fulla potential.

Jag tar främst med mig teorin kring Situationsanpassat ledarskap och coaching, även fördjupningen i mina styrkor och svagheter. Hoppas på att kunna implementera teorin i min vardag och hitta möjligheter där jag kan utveckla både mina svagheter men också mina styrkor.

En uppdaterad och utökad verktygslåda för ett antal situationer, t ex lyssnade, feedback, konflikter, motivationer. Jag är väldigt nöjd med kursen.