Certifieringsutbildning i systemisk teamcoaching med Peter Hawkins

Certifieringsutbildning i systemisk teamcoaching med Peter Hawkins
augusti 30, 2022 noego

Nu har du den unika möjligheten att stärka din kompetens inom systemisk teamcoaching under ledning av professor Peter Hawkins. Gällöfsta Perlan Ledarskap erbjuder dig en certifieringsutbildning (enl. ICF) ledd av Peter Hawkins, som också inkluderar grupphandledning på ditt/dina aktuella case. Utbildningen är för dig som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. Gör din intresseanmälan idag – antalet platser är begränsade.

Peter Hawkins är professor vid Henley Business School. Han är grundare och ordförande av Renewal Associates som är världsledande inom systemisk teamcoaching.  I över 35 år har Hawkins tillsammans med sina medarbetare arbetat internationellt med utveckling av organisationer både inom privat och offentlig sektor. Deras framgångsrika certifieringsutbildning har genomförts i över 50 länder.

Utbildningen är baserad på fem discipliner för transformerande team och bygger på forskningsbaserad teori och metod. Metoden fungerar som ett ramverk för ett gemensamt transformativt ledarskap i ledningsgrupper. Genom utbildningen får du:

  • Praktisk och teoretisk förståelse för  systemisk teamcoaching.
  • Insikt om varför teamcoaching blir allt viktigare samt ta del av forskningen kring högpresterande team.
  • Lära dig Hawkins modell i teamcoaching som utgår från fem discipliner
  • Arbeta enligt CIDCLEAR-modellen för att kunna hantera en coachingrelation och få alla i teamet ombord.
  • Tillämpa ett högpresterande Team Profile-instrument på ett team du leder, arbetar med eller ingår i.
  • Bli licensierad att använda verktyget TeamConnect 360.

Utbildningen genomförs på engelska.

Varmt Välkommen till oss på Gällöfsta Perlan Ledarskap!

Plats:

Utbildningen genomförs i våra lokaler i Sundbyberg alternativt på Gällöfsta konferens och består av en introduktion, tre utbildningsdagar och fyra digitala grupphandledningstillfällen på ditt/dina befintliga case.

Pris:

20 000 exkl. moms

OBS! Antalet platser är begränsade. Intresseanmälan ger ingen platsgaranti. Bekräftelsemejl skickas vid besked om plats.

Utbildningstillfällen:
23 sep, 15.00 – 18.00, halvdag introduktion (digitalt)

31 okt – 2 nov, tre heldagar

För dig som inte kan närvara spelas första halvdagen in och går att titta på i efterhand.

Handledningstillfällen:
4 grupper, varje person är med i en grupp 2h per tillfälle = 4×2 timmar

Datum för handledning kommer senare.

Skicka in din intresseanmälan här.