Att leda är att kommunicera

Att leda är att kommunicera
juli 27, 2022 Victor

Förmågan att kommunicera är en viktig grund för alla ledare. Ordet kommunikation kommer från latin och betyder ’’att göra gemensam’’. Att förstå grunder för kommunikation och mänskligt samspel ökar förmågan att kommunicera klart och undvika missförstånd. Med rätt redskap kan du öka din prestationsförmåga, bli en starkare ledare och skapa engagemang på nya nivåer.

Kommunikation kan låta självklart och enkelt men det kan finnas många saker som påverkar hur vi uppfattar det som sägs. Det kan handla om att man har olika filter som sätter en egen personlig prägel på ett samtal och som har med inblandade personer att göra. Det är alltså inte säkert att båda har samma ’’nyckel’’. En annan viktig faktor som påverkar hur vi kodar och tolkar är vår roll i sammanhanget, som medarbetare och chef. Det kan göra att man har olika mål för samtalet utifrån sin roll.

Det är också lätt att vi pratar i mun på varandra, har tankar på annat håll och lever i ett ’’informationsbrus’’ där olika informationskanaler konkurrerar. Svårigheten i kommunikation ligger i att det är mycket som utspelar sig mellan raderna, vilket kan skapa missförstånd.

För att öka din medvetenhet om hur din kommunikation färgas av den du är och sammanhanget du verkar i bör du utveckla ditt ledarskap. Återkoppling är ett användbart redskap som skapar klarhet.