Coaching

Coaching
mars 9, 2023 noego

Coachande förhållningssätt handlar om att hjälpa en person att utveckla sin förmåga att leda sig själv, hitta sina egna lösningar och att frigöra sin egen kraft. Här kan du läsa mer om coachning och ta del av en modell som fungerar bra i coachande samtal.

Att bli medveten om var man är (nuläge) och vart man vill (önskat läge) är centralt. Att göra något jag själv har kommit fram till är en stor skillnad mot att göra något som någon annan säger till mig. Den som äger problemet äger också ansvaret för lösningen. Det handlar dock inte bara om att göra saker, utan det kan lika ofta handla om att få klarhet i sina känslor eller vad man egentligen vill eller tycker.

I det coachande samtalet ansvarar den som blir coachad för innehållet medan coachens ansvar är att hålla i processen och leda samtalet framåt. Metoden innebär att den som coachar använder sig av aktivt lyssnande och utforskande frågor och parkerar sin iver att komma med sina egna lösningar och förslag.

För att få en struktur i ett coachande samtal kan man använda NÖHRA-modellens fem positioner:

Nuläge – hur är det just nu?

Önskat läge – vart vill du?

Hinder – vad hindrar dig?

Resurser – vad behöver du?

Agera – vad behöver du göra?