Helsingborg, Sveriges Kvalitetskommun!

Helsingborg, Sveriges Kvalitetskommun!
december 6, 2017 marika
Helsingborg fick utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun, dessutom med det högsta resultatet i SKLs mätningar någonsin. Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsdirektör Palle Lundberg hur de ser på ledarskapets betydelse.

Hur ser ni på ledarskapets roll och betydelse för visionen och organisationen?

– Ledarskapet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. Utan bra ledare spelar det ingen roll hur inspirerande vision eller hur kloka strategier man lyckats formulera. Det är trots allt bara ord tills de börjar omsättas i handling. Bra ledare har förmågan att inspirera och motivera, kommunicera tydliga målbilder och bygga starka lag som ser till helheten, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Men bra ledarskap är inget som kommer gratis. Precis som inom idrott och kultur, vill du bli riktigt duktig måste du träna. Ofta och rätt. Därför har alla våra 500 chefer gått på träningsläger. Men inte bara cheferna, också de fackliga ombuden har fått i princip samma träningsprogram, säger Palle Lundberg, stadsdirektör.

– Även vi i den politiska ledningen, majoritetens kommunalråd och nämndordföranden, har varit på träningsläger. För att nå en ambitiös vision krävs många och ofta smärtsamma förflyttningar. Och då är ett riktigt bra ledarskap som sagt en förutsättning för att lyckas, menar Peter.

En vision bottnar ju i politiska beslut, som sedan ska påverka verksamheten. Med en så bred och komplex verklighet som en kommun har att hantera, kan det vara en utmaning att gå från ord till handling. Hur har ni jobbat tillsammans?

– För det första valde vi att ta fram en vision som faktiskt beskriver en målbild för Helsingborg år 2035. Alltså inte bara en slogan eller en intetsägande mening. Vår vision målar upp Helsingborg ur fem olika perspektiv och förklarar både vad vi ska uppnå till år 2035 men också hur det kommer att kännas då, säger Peter och fortsätter:

– För det andra kom vi överens om att visionen skulle vara enhälligt beslutad i kommunfullmäktige – att alla partier skulle stå bakom den. Vägen till visionen, allt hur vi ska uppnå Helsingborgs vision, är partipolitik. För det tredje bestämde vi oss för att låta visionen bli ryggraden i allt det vi beslutar och gör. Programmet för mandatperioden tar sin utgångspunkt i visionen, stadens mål likaså.

– Och även medarbetar- och ledarpolicyn utgår från visionen. När visionen bli levande i vardagen, och alltså inte bara ett skrivet dokument som granskas någon gång då och då, blir den också den perfekta plattformen för just samarbete, betonar Palle.

Det är nog många som tittar på er nu som Sveriges Kvalitetskommun. Om ni skulle ge era tre godaste råd till andra som vill nå resultat, vilka skulle de vara?

– För det första, se till att ha rätt folk på bussen. Vi i Kommunsverige måste börja ha lite högre svansföring när vi rekryterar. När vi har behov av kompetens måste vi våga söka och rekrytera de bästa – inte bara de bästa inom Kommunsverige. Med rätt folk ombord blir alla frågor enklare att hantera, menar Palle och fortsätter:

– För det andra, se till att ha de bästa ledarna. Jag kan inte nog understryka vikten av ett bra ledarskap. Särskilt när världen vi lever i blir allt mer oförutsägbar. Morgondagens ledare behöver kunna hantera så många olika och komplexa frågor att vi helt enkelt inte har råd att slarva på det här området. Träna cheferna i ledarskap. Och låt dem träna ofta.

– För det tredje, se till att samarbeta. Naturligtvis inom kommunen, mellan förvaltningsgränser och bolag, men också med andra aktörer i kommunen och i närområdet och i den region du befinner dig. Samarbeta är lätt att säga men kräver faktiskt en hel del i praktiken. Samarbete är att se en gemensam nytta, ett gemenast uppdrag, ett gemensamt mål. Bara genom samarbete kommer vi att kunna lösa många av framtidens utmaningar, avslutar Peter.

Vi tackar både för intervjun och för att ni gett oss förtroendet att arbeta tillsammans med er!