Vikten av att reflektera

Vikten av att reflektera
juni 22, 2022 noego

Att reflektera över hur du känner, tänker och agerar är viktigt för ett hållbart ledarskap. Om man inte är van kan det till en början kännas svårt, men det blir lättare med träning. Här kan du ta del av en enkel metod som gör att du stegvis arbetar dig fram till värdefulla lärdomar och insikter.

Reflektion innebär att vi stannar upp en liten stund och själva eller tillsammans med andra försöker dra lärdomar om oss själva genom att eftertänksamt studera våra egna känslor, tankar och beteenden. Genom att göra det kan vi lära mer om oss själva och om de processer som vi är en del av i relation till andra. Syftet är att vi ska kunna välja så gynnsamma sätt att agera på i framtiden som möjligt.

  • Steg 1: I det första steget repeterar man det som hänt eller sagts. Genom att beskriva händelsen kan fakta omkring tydliggöras och klarläggas.
  • Steg 2: Därefter kan man beskriva händelsen sammanfattande så att ett referat av händelsen skapas.
  • Steg 3: Sedan kan du studera skeenden mer noggrant för att kunna utvärdera med ett kritiskt granskande öga.
  • Steg 4: Till sist sker den faktiska reflektionen – där du begrundar, tänker efter och funderar på hur händelsen påverkat en själv och andra, samt hur du kan förhålla dig till det i framtiden.

Kom ihåg! Det blir lättare att reflektera med träning. Och som med all träning är det viktigt att inte lägga ribban för högt vid första hoppet.